Таблица

Преферанс. Чемпионат Марафон

🕝⚔️Победители
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 _Элен_5044
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 Аркад5544
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 vivat0310444
Преферанс, Питер на 3-х🥇 UNDRO10844
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 nikitadom11444
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 gordik9044
Преферанс, Питер на 3-х🥇 LAPAN_18044
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 Теннисист17844
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 BOL15544
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 А_л_е_к_с13544
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Гаврила100811544
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 Аллла8644
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 Мося118044
Преферанс, Питер на 3-х🥇 axe18144
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 BWS_114944
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 капсан11644
Преферанс, Питер на 3-х🥇 nemo11810244
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 Evgen_rus17544
Преферанс, Питер на 3-х🥇 забей_16644
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 ТатаОдесса16244
130.0544