Таблица

Преферанс. Чемпионат Марафон

🕝⚔️Победители
Преферанс, Сочи на 3🥇 DieMan13544
Преферанс, ВМК на 3🥇 АБИГАЛЬ21644
Преферанс, Питер на 3-х🥇 фуксик13344
Преферанс, Сочи на 3🥇 klim3616044
Преферанс, ВМК на 3🥇 maksovic18844
Преферанс, Питер на 3-х🥇 orhidea19944
Преферанс, Ростов на 3🥇 gventsa520244
Преферанс, Сочи на 3🥇 кот7719644
Преферанс, Питер на 3-х🥇 aregagn12144
Преферанс, Ростов на 3🥇 аттолл15444
Преферанс, Сочи на 3🥇 lebed200016944
Преферанс, ВМК на 3🥇 KettiK17244
Преферанс, Питер на 3-х🥇 горохгерцог14344
Преферанс, Ростов на 3🥇 хачлаз17844
Преферанс, ВМК на 3🥇 Зеля10744
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Dimon_VBIOS15744
Преферанс, Ростов на 3🥇 абвит18844
Преферанс, Сочи на 3🥇 hackuch16944
Преферанс, ВМК на 3🥇 леший9919244
Преферанс, Питер на 3-х🥇 АВЕ20944
169.444