Таблица

Преферанс. Чемпионат Марафон

🕝⚔️Победители
Преферанс, Сочи на 3🥇 Persephone10944
Преферанс, ВМК на 3🥇 Ohotnic16244
Преферанс, Ростов на 3🥇 Farsus9144
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Artem6316144
Преферанс, Сочи на 3🥇 samzg13444
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Olessy14544
Преферанс, Ростов на 3🥇 BOL16644
Преферанс, ВМК на 3🥇 Камасик16444
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Blackcat1313944
Преферанс, Ростов на 3🥇 Belial20344
Преферанс, ВМК на 3🥇 абвит12244
Преферанс, Питер на 3-х🥇 мстя16644
Преферанс, Ростов на 3🥇 термос19644
Преферанс, Сочи на 3🥇 александр2018544
Преферанс, ВМК на 3🥇 smolyak523544
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Бардадым24844
Преферанс, Ростов на 3🥇 хачлаз11044
Преферанс, ВМК на 3🥇 Филип17044
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Mike220844
Преферанс, Ростов на 3🥇 yarik20344
165.8544