Volder
Volder Voldemar, Ashdod Israel
Любит играть в тысяча
Команды
О себе davno ne igral v karty. 14 let. s udovolstviem vozrashaus. spasibo vsem kto primet v igru.
В клубе15 лет