V_Galka
V_Galka
Команды
 НазваниеИгроковКомандные баллы
МаджонгМаджонг
180 
ЛКН - РеалЛКН - Реал18 
ЛегионерыЛегионеры5 
Легионеры большойЛегионеры большой3