Бридж: матчи
16.423.58Newborn
↕︎sergovoy & Alexxwolf6840Newborn & ASmorodin
↔︎MarkusND & vsbogoKrististek & Romanov_Jr
Матч проведен