Таблица

Преферанс. Чемпионат Преф-Арена-2021

🕝⚔️Победители
Преферанс, Питер на 3-х🥇 голани8644
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 norman8944
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 alexey_isr8044
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 Mihalych3744
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Елла4244
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 gluk15431037
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 AMALGAME4944
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 СтаринаФрейд5544
Преферанс, Питер на 3-х🥇 eGO458644
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 nikitadom4744
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Аллла3344
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 UraN58298344
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 yarik5644
Преферанс, Питер на 3-х🥇 mk6316344
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 golandets578444
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 ДРОША2444
Преферанс, Питер на 3-х🥇 sp549144
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 sp549344
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 boroda669944
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 ВОРОНА13344
6743.65