Таблица

Преферанс. Чемпионат Преф-Арена-2021

🕝⚔️Победители
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Silvers8444
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 tyzik1944
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 norman7244
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Silvers9244
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 smolyak59844
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 КИПыч6244
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 Terminator_58344
Преферанс, Питер на 3-х🥇 maal19042544
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 Мастиф7444
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 чатырдаг9144
Преферанс, Питер на 3-х🥇 boroda669444
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 Вевад10844
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 orel627044
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Postman1239
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 АНАСТАСИЯЯ9244
Преферанс, Сочи на 3-х🥇 Мукуч9544
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 АЮМатч_9144
Преферанс, Питер на 3-х🥇 Kortik4644
Преферанс, Ростов на 3-х🥇 Кезя5044
Преферанс, ВМК на 3-х🥇 Елла2344
69.0543.75