8.811.2Kornilov
↕︎Смаг & вгш57Kornilov & Br_Ksaver
↔︎annbabosh & komrakovaSergSm & Antoxachu
Матч проведен