Бридж: матчи
Школа Спутник
Школа СпутникШкола Спутник
4.2515.75Natalia_MNatalia_M
↕︎Pavlushenka & ygelman1330Natalia_M & BYE
↔︎BYE & BYEAnnush & irenm
Матч проведен