Школа Спутник (Бридж, обучение)
Школа СпутникШкола Спутник
CorrinoCorrino
17.852.15MarkusNDMarkusND
↕︎Corrino & ТАТЬЯННА5820MarkusND & vsbogo
↔︎IliaAvdeev & Dimons1Nata083 & Anytachel
Матч проведен